Selecteer een pagina
i

Wat doen wij

Wie zijn wij

Contact

Opgericht in 1979 als advokatenkollektief met als doelstelling laagdrempelige en kwalitatief goede rechtshulp, ontwikkelde het kantoor zich door de jaren heen tot een advocatenkantoor gespecialiseerd in de sociale rechtsterreinen.

Nog steeds makkelijk toegankelijk, kenmerkt het kantoor zich door degelijkheid, betrokkenheid en kwaliteit.

Daarvoor staat onze jarenlange ervaring en inzet garant.

Sociale advocatuur betekent voor ons: gespecialiseerd in de rechtsgebieden arbeidsrecht, familierecht, sociaal zekerheidsrecht, huurrecht : zaken waar eenieder mee te maken kan krijgen en dan ook goede en betaalbare rechtshulp nodig heeft.

Onze betrokkenheid vertaalt zich ook in de kosten. Rechtshulp is duur en altijd te duur als je niet om de problemen hebt gevraagd.

Allereerst zorgen wij voor een aanvraag voor subsidie in de kosten van de advocaat.

Dat systeem werkt met ‘eigen bijdragen’ waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen en gezinssituatie. Zie voor een uitleg en de meest recente cijfers www.rvr.org

Ons kantoor werkt op basis van ‘High Trust’ samen met de Raad voor Rechtsbijstand.

Daarnaast hanteren wij een gematigd uurtarief waarbij rekening wordt gehouden met uw draagkracht en het belang van de zaak. Het is ook mogelijk een vaste prijsafspraak te maken.

Het gaat ons er vooral en in de eerste plaats om dat u geholpen wordt. En goed.