Selecteer een pagina

Wie zijn wij

Hester From

‘nuchter en gedegen’

Email
020 581 6965
Meer informatie over Hester From

‘nuchter en gedegen’

Hester is sinds 2016 aan het kantoor verbonden. Ze studeerde rechten in Groningen en daarnaast godsdienstwetenschappen. Met haar scriptie onderzocht zij de grondwettelijke vrijheid van godsdienst en de doorwerking daarvan in de regelgeving waar wij dagelijks mee te maken hebben.

Hester werkte naast haar studie bij de rechtbank Groningen als buitengriffier en voordat zij advocaat werd bij het Gerechtshof Amsterdam als senior juridisch medewerker.

Hester is gespecialiseerd in het familierecht en het arbeidsrecht.

Met ingang van 1 november 2021 is Hester twee dagen per week werkzaam voor Bos en Lommer Advocaten en twee dagen per week voor Benthem Gratama Advocaten te Zwolle. Met ingang van 1 januari 2022 zal Hester niet langer verbonden zijn aan Bos en Lommer Advocaten en haar praktijk voortzetten bij Benthem Gratama Advocaten.

Hester heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende (hoofd) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen- en familierecht
  • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Hein Karskens

‘recht op recht’

Email
020 581 6960
Meer informatie over Hein Karskens

‘recht op recht’

Hein is de oprichter van het kantoor. Hij begon direct na zijn studie rechten met  het kantoor in 1979 met als doelstelling: de toegang tot het recht gemakkelijker te maken.

Ieder heeft recht op recht, ook zij die een advocaat niet  kunnen betalen.

Sindsdien is er veel veranderd (mede dankzij de inzet en organisatie van de sociale advocatuur) maar is de gedachte nog steeds hetzelfde. Waar je recht kunt halen  moet je het kunnen krijgen. En wie het kan krijgen moet het kunnen halen.

Hein is gespecialiseerd in het familierecht; hij is lid van de Vereniging van Familierechtadvocaten Scheidingsmediators, een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging op het gebied van het familierecht.

Hij is lid van de Raad van Discipline te Amsterdam (de instantie die klachten tegen advocaten behandelt), is hoofddocent aan de beroepsopleiding voor advocaten in het vak beroepsattitude en – ethiek. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van de beroepsaansprakelijkheid en gedrag- en tuchtrecht.

Hein heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende (hoofd) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen- en familierecht
  • Tuchtrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Samira el Mhassani

‘op oplossingen gericht’

Email
020 581 6962
Meer informatie over Samira el Mhassani

‘snel in denken en doen’

Samira is als advocaat verbonden aan ons kantoor sinds 2012.
Na haar studie rechten begon Samira als company lawyer bij een groot internationaal bedrijf.
Advocatuur bleef trekken en in 2012 maakte zij de overstap.
Een grote stap, maar de mensen voor wie zij het doet inspireren haar elke dag. Steeds meer.

Samira legt zich toe op het familierecht (met internationale aspecten, waaronder kennis van de Mudawannah), arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht. Haar ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, neemt zij mee in de praktijk als advocaat. Slagvaardig, praktisch

Samira spreekt ook Arabisch.
Daarnaast maakt haar bekendheid en affiniteit met de Arabische cultuur dat  haar aanpak is gericht op het bereiken van oplossingen en niet op het scheppen/vergroten  van tegenstellingen.

Samira heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende (hoofd) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen- en familierecht
  • Sociaal-zekerheidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Marcel Westerveld

‘hier doe je het voor’

Email
020 581 6967
Meer informatie over Marcel Westerveld

‘hier doe je het voor’

Als het kantoor al niet bestond in 1991 (toen Marcel begon in de advocatuur) had hij het zelf opgericht.

Opgegroeid in de Mercatorbuurt / Bos en Lommerbuurt  is hij meer dan wie van ons verbonden met ons doel. Goede contacten met de cliënt, inzet voor je cliënt en scherp en kritisch blijven. Complexe problemen vragen om een grondige aanpak. Dat is Marcel toevertrouwd.

Marcel heeft na de middelbare school eerst de Economisch-Juridische opleiding aan de Hogere Economische School van Amsterdam voltooid. Aansluitend heeft hij zijn rechtenstudie op de Universiteit van Amsterdam gedaan met als doel om uiteindelijk de advocatuur in te gaan.

De combinatie van economische en juridische opleiding is een goede gebleken. In de overwegend civielrechtelijke praktijk die Marcel voert, komt dat tot uiting.
In het bijzonder bij die zaken waarin een wat verdergaand bedrijfseconomische en zakelijk inzicht vereist is, zoals bij ondernemersbelangen, de wat meer ingewikkelde echtscheidingen, loongeschillen etc.

Marcel werkt onder meer op de navolgende rechtsgebieden : echtscheidingen/ beëindiging samenwoning, contractenrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht (en VvE aangelegenheden), verzekeringsrecht.

Talen: vloeiend Engels en daarnaast ook Duits en Frans.

Nooit verliest hij de cliënt en de belangen uit het oog!

Marcel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende (hoofd) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Huurrecht
  • Personen- en familierecht
  • Algemene praktijk

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Erik Wolter

‘kennis van zaken en mensen’

Email
020 581 6964
Meer informatie over Erik Wolter

‘kennis van zaken en mensen’

Erik is beëdigd als advocaat in 1996 en sindsdien werkzaam bij Bos en Lommer Advocaten.

Hij is daarvoor werkzaam geweest als griffier bij de rechtbank Amsterdam en juridisch medewerker bij het Gak (de voorloper van het UWV).

Erik houdt zich vrijwel uitsluitend bezig met het strafrecht en het sociaal zekerheidsrecht, oftewel procedures en adviezen over de Ziektewet, WIA, WAO, Wajong, WW en Participatiewet.

Erik is een geboren en getogen Amsterdammer met het hart op de juiste plaats en nooit om een woord verlegen.

Erik heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Sociaal-zekerheidsrecht
– Strafrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien, respectievelijk, twaalf opleidingspunten te behalen op deze rechtsgebieden.