Selecteer een pagina

Wat doen wij

Wat doen wij?

Ons kantoor heeft een doelstelling: wij zijn advocaten die het recht toegankelijk willen maken voor als u het nodig heeft.

U zit er niet op te wachten; een conflict, een moeilijke situatie met verschillende belangen, een geschil met de overheid of een uitkeringsinstantie. Of soms wilt u gewoon eerst een degelijk advies voordat u ergens aan begint.

Dan heeft u een advocaat nodig en wilt u deskundige, begrijpelijke en betaalbare bijstand.

Soms is een procedure noodzakelijk, in andere gevallen een goed advies of een resultaat door onderhandeling.

Wij zijn een team met ervaren advocaten en verzorgen deze rechtsbijstand op onder meer de volgende rechtsgebieden:

personen- en familierecht;

Een rechtsgebied dat in de loop der jaren sterk is ontwikkeld met vele wetswijzigingen. Dat komt omdat wij anders met elkaar samenleven dan pakweg 40 jaar geleden: meer mensen wonen samen dan gehuwd.

Dit rechtsgebied en onze specialisaties omvatten: naamrecht; afstammingsrecht; samenleving en gevolgen van de ontbinding van  samenwoning; echtscheiding; alimentatie en ouderschapsverplichtingen, zoals omgang, informatie, toestemming. Ook meervoudig ouderschap, rechten van de pleeg- of stiefouder, jeugdrecht, niet alleen de onder-toezichtstellingen maar ook  de rechten van het kind (bijvoorbeeld als de ouders gaan scheiden of uit elkaar gaan).

Wij hebben begrip voor de persoonlijke aspecten en emotionele achtergronden die meespelen bij conflicten in het familierecht. Daarom ook houden wij rekening met de belangen van andere betrokkenen. Een oplossing moet duurzaam kunnen zijn. Een belang dat speelt in het familierecht staat meestal niet alleen of op zichzelf.

arbeidsrecht;

Als u te maken krijgt met ontslag (om welke redenen dan ook) is deskundige bijstand noodzakelijk. Een procedure kan soms nodig zijn maar blijkt in de praktijk ook vaak te voorkomen. Goed advies is daarom essentieel en kan het best gegeven worden door degene die ook weet wat u te wachten staat in een procedure: de advocaat.

sociaal verzekeringsrecht;

Als u afhankelijk bent geworden van een uitkering bijvoorbeeld omdat u arbeidsongeschikt bent geworden of werkloos, en de uitkering word stopgezet heeft u deskundige en ervaren rechtsbijstand nodig; dat leveren wij.

Ook op het gebied van de sociale voorzieningen kunnen wij u bijstaan als een uitkering wordt ingetrokken of dreigt te worden ingetrokken.

civiel en consumentenrecht;

Er worden dagelijks ontelbare overeenkomsten gesloten. Meestal loopt dat goed. Maar als het mis gaat, u krijgt niet wat u beloofd was of waarvoor u betaald heeft, is goede raad bij ons snel gevonden.

Natuurlijk zijn er nog veel meer rechtsterreinen; op veel van die onderwerpen zijn wij niet actief omdat wij de deskundigheid missen; dat vertellen wij u dan ook duidelijk.

Maar wat we wel kunnen, doen we goed, in uw belang.

WIJ ZOEKEN DE GRENZEN OP OMDAT WIJ DIE KENNEN.